0 0
Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ - The Qin Empire 2  (2012) Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ - The Qin Empire 2  (2012)

Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ

The Qin Empire 2 (2012)

IMDb N/A

Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Phim Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ: Sau khi cải cách Thương Ưởng, nhà Tần bước vào một kỷ nguyên mới. Nhà Tần ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành mối đe dọa cho 6 nước còn lại. Chiến lược của 6 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Tề, Yên là kết minh “Hợp Tung” nhằm chống lại Tần. Huệ Văn Vương, vị vua trẻ nhà Tần đã quyết định trọng dụng chính trị gia tài giỏi Trương Nghi. Trương Nghi hiến kế, lập ra chiến lược “Liên Hoành”, giúp nhà Tần hết lần này tới lần khác phá giải được tình huống nguy hiểm. Trong thời kỳ do mình cai trị, Huệ Văn Vương chủ trương binh nông hợp nhất, về đối ngoại thì thực hiện liên kết để chia rẽ, vì vậy nhà Tần tuy gặp nguy hiểm nhưng khi giao chiến luôn giành được phần thắng.

Bình luận trên website