10 1
Đại Tống Thiếu Niên Chí - Young Blood (2019) Đại Tống Thiếu Niên Chí - Young Blood (2019)

Đại Tống Thiếu Niên Chí

Young Blood (2019)

IMDb N/A

Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Đại Tống Thiếu Niên Chí xoay quanh nhóm thiếu niên mật thám được rèn luyện để bảo vệ an nguy Bắc Tống. Mỗi người mỗi cá tính, nhưng trải qua sinh tử, họ dần dần trở nên thấu hiểu nhau, đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ giang sơn.

Bình luận trên website