0 0
Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion (2007) Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion (2007)

Đạo Binh Cuối Cùng

The Last Legion (2007)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Năm 476 trước Công nguyên, đế chế La Mã lâm vào cảnh nguy ngập khi cậu hoàng tử nhỏ Romulus chỉ mới tròn 12 tuổi.

Xem Phim Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion - Vkool.Net - Ảnh 1
Trong cuộc tìm kiếm con đường cứu nguy cho đất nước, Romulus đã phát hiện ra thanh kiếm huyền thoại tương truyền là của Caesar khi xưa.

Xem Phim Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion - Vkool.Net - Ảnh 2
Xem Phim Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion - Vkool.Net - Ảnh 3
Xem Phim Đạo Binh Cuối Cùng - The Last Legion - Vkool.Net - Ảnh 4

Bình luận trên website