0 0
Hội Gia Đình (Phần 1) - The Family (Season 1) (2019) Hội Gia Đình (Phần 1) - The Family (Season 1) (2019)

Hội Gia Đình (Phần 1)

The Family (Season 1) (2019)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Phim Hội Gia Đình - The Family 2019: Hội Gia Đình, không nằm ở niềm tin, mà nằm ở quyền lực. Bộ phim tài liệu về một nhóm người Cơ Đốc Giáo bảo thủ bí ẩn được xem là những người có quyền lực nhất ở Washington, D.C. với tham vọng sẽ thống trị toàn cầu.

Bình luận trên website