Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Hội Quái Siêu Cấp chia sẻ về truyền thống của nhóm Halloween với Vida, rồi được mời tới bữa tiệc người chết trong sân sau của nhà Howler.

Bình luận trên website