masthead
0 0
Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối - Sand Sea Story 2 (2018) Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối - Sand Sea Story 2 (2018)

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối

Sand Sea Story 2 (2018)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối, Sand Sea Story 2 (2018)

Phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối: Ngô Sơn Cư đăng báo tuyển dụng, trước đây Lưu Tang có nhận lời mời của Ngô Tà đến đây trông chừng nơi này giúp anh. Lưu Tang vừa mới đến đã có kết thù với ông chủ Hoắc Đạo Phu và hỏa kế Báo Tát rồi, nên hai người cùng tính kế trả thù Lưu Tang. Nhưng lại vô tình khiến cho Lưu Tang khám phá ra được bí mật nhiều năm chưa hóa giải của Ngô Sơn Cư, chính là hóa giải câu chuyện về bức tranh người phụ nữ đã tồn tại nhiều năm nhưng không thể loại bỏ trên bức tường bên ngoài của Ngô Sơn Cư. Việc Ngô Tà sắp xếp cho Lưu Tang đến đây không phải là sự tình cờ, mà là cố tình sắp xếp người gỡ nút thắt này ra!!

Bình luận trên website