0 0
Thẩm Kiếm Tâm  -  (2018) Thẩm Kiếm Tâm  -  (2018)

Thẩm Kiếm Tâm

(2018)

IMDb N/A

Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Thẩm Kiếm Tâm 2018

Phim Thẩm Kiếm Tâm Nhân vật chính là một đại nam Thuần Dương song tu tên Thẩm Kiếm Tâm. Một ngày nọ, hắn đánh nhau với một Thiên Sách và bị canh xác. Từ đó không hiểu sao phái Thiên Sách không ngóc đầu lên nổi, thậm chí mất nhà, là khởi đầu của Huyết Chiến Thiên Sách.

Xem phim Thẩm Kiếm Tâm 2018

Bình luận trên website