16 1
Trường An 12 Canh Giờ - The Longest Day in Chang'an (2019) Trường An 12 Canh Giờ - The Longest Day in Chang'an (2019)

Trường An 12 Canh Giờ

The Longest Day in Chang'an (2019)

IMDb N/A

Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Trường An 12 Canh Giờ kể về câu chuyện trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm vào cục diện nguy hiểm, tử tù Trường An - Trương Tiểu Kính nhận lệnh lúc lâm nguy cùng với thiếu niên danh sĩ Lý Tất cùng nhau cứu nguy Trường An lúc 12 canh giờ

Bình luận trên website