masthead
0 0
Vòng Loại Tử Thần - The Diplomat (2009) Vòng Loại Tử Thần - The Diplomat (2009)

Vòng Loại Tử Thần

The Diplomat (2009)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Một nhà ngoại giao Anh bị bắt về tội làm việc với mafia Nga. Sau khi mối đe dọa chết để vợ ông, chúng được đưa vào lưu ký bảo hộ. Sau đó, MI6 cho thấy với một mảnh mới của câu đố.

Xem Phim Nhà Ngoại Giao - The Diplomat - Vkool.Net - Ảnh 1

Xem Phim Nhà Ngoại Giao - The Diplomat - Vkool.Net - Ảnh 2

Xem Phim Nhà Ngoại Giao - The Diplomat - Vkool.Net - Ảnh 3

Xem Phim Nhà Ngoại Giao - The Diplomat - Vkool.Net - Ảnh 4

Bình luận trên website