Phim Hồng Kông

75 phút
 • HD
Chung Sống Tạm Thời

Temporary Family (2014)

112 phút
 • HD
Những Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Tales from the Dark 1 (2013)

87 phút
 • HD
Những Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Tales from the Dark 2 (2013)

106 phút
 • HD
Kinh Thiên Phá

Heartfall Arises (2016)

126 phút
 • HD
Kế Hoạch Baby

Rob B Hood (2006)

90 phút
 • HD
Thục Sơn Kỳ Hiệp

The Legend Of Zu (2001)

95 phút
 • HD
Hương Vị Trái Cấm

Ex (2010)

96 phút
 • HD
Chuyện Tình Ma Quỷ

Hong Kong Ghost Stories (2011)

90 phút
 • HD
Hồng Hy Quan

The New Legend of Shaolin - Legend of the Red Dragon (1994)

100 phút
 • HD
Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

The Legend (1993)

96 phút
 • HD
Long Tích Truyền Nhân

Legend Of The Dragon (1990)

90 phút
 • HD
Phương Thế Ngọc 2

The Legend 2 - The Legend of Fong Sai Yuk 2 (1993)

113 phút
 • HD
Người Chỉ Điểm

The Stool Pigeon (2010)

109 phút
 • HD
Xin Đừng Gác Máy

Connected (2008)

90 phút
 • HD
Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Flirting In The Air (2014)

95 phút
 • HD
Ngạnh Hán

The Underdog Knight (2008)

86 phút
 • HD
Ngạnh Hán 2

The Underdog Knight 2 (2011)

127 phút
 • HD
Cơn Bão Trắng

The White Storm (2013)

107 phút
 • HD
Đoạt Mệnh Kim

Life Without Principle (2011)

110 phút
 • HD
Anh Hùng Cứu Hỏa

As the Light Goes Out (2014)

Tập 16 Lồng Tiếng
 • HD
Thâm Cung Kế

Deep in the Realm of Conscience (2018)

90 phút
 • HD
Hội Tam Hoàng

Triad (2012)

119 phút
 • HD
Vô Gian Đạo 2

Infernal Affairs 2 (2003)

120 phút
 • HD
Vô Gian Đạo 3

Infernal Affairs 3 (2004)

90 phút
 • HD
Thái Cực Quyền

Tai Chi Master (1993)

110 phút
 • HD
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện

Journey To The West: Conquering The Demons (2013)

120 phút
 • HD
Ngọa Hổ Trầm Luân

Wo Hu: Operation Undercover - Ngor Fu (2006)

87 phút
 • HD
Thần Thám Giá Đáo

An Inspector Calls (2015)

90 phút
 • HD
Đơn Thân Nam Nữ 2

Don't Go Breaking My Heart 2 (2014)

92 phút
 • HD
Nhu Đạo Long Hổ Bang

Throw Down (2004)