Phim Hồng Kông

96 phút
 • HD
Người Đẹp Trốn Chạy

Nessun Dorma (2016)

112 phút
 • HD
Toàn Thành Giới Bị

City Under Siege (2010)

96 phút
 • HD
Huyết Chiến Tử Cấm Thành

The Duel (2000)

102 phút
 • HD
Tôi Yêu Hong Kong

I love Hong Kong (2011)

90 phút
 • HD
Khách Sạn Trăm Sao

Hotel Deluxe (2013)

118 phút
 • HD
Họa Bì

Painted Skin (2008)

120 phút
 • HD
Huyết Chiến

Fatal Move (Duo Shuai) (2008)

131 phút
 • HD
Họa Bì 2

Painted Skin 2 (2012)

90 phút
 • HD
Đại Tỷ

Queen Of Triads (2017)

90 phút
 • HD
Vũ Khí Thể Xác

Body Weapon (2001)

90 phút
 • HD
Rồng Tại Biên Duyên

Century Of The Dragon (1999)

90 phút
 • HD
Hắc Mã Hoàng Tử

Prince Charming (1999)

100 phút
 • HD
Hội Tam Hiệp

The H.K. Triad (1999)

120 phút
 • HD
Điệp Huyết Nhai Đầu

Bullet in the Head (1990)

110 phút
 • HD
Mãnh Long - Thần Long Đặc Cảnh

Dragon Squad (2005)

98 phút
 • HD
Giang Hồ Máu Lệ

The Unmatchable Match (1990)

90 phút
 • HD
Nữ Cờ Bạc Bịp

The Top Bet (1991)

90 phút
 • HD
Tình Anh Thợ Cạo

Faithfully Yours (1988)

96 phút
 • HD
Kẻ Cướp Vượt Thời Gian

The Thief Of Time (1992)

 • HD
Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên

A Chinese Odyssey Part 2: Cinderella (0)

90 phút
 • HD
Vua Hài Kịch

King Of Comedy (1999)

120 phút
 • HD
Đội Bóng Thiếu Lâm

Shaolin Soccer (2001)

88 phút
 • HD
Trạng Sư Xảo Quyệt

Lawyer Lawyer (1997)

90 phút
 • HD
Vua Phá Hoại

Love On Delivery (1994)

90 phút
 • HD
Bách Biến Tinh Quân

Sixty Million Dollar Man (1995)

100 phút
 • HD
Thánh Tình

The Magnificent Scoundrels (1991)

100 phút
 • HD
Bịp Vương Thượng Hải

The Tricky Master (1999)

90 phút
 • HD
Hoa Điền Hỷ Sự 1

All's Well Ends Well 1 (1992)

100 phút
 • HD
Tân Lộc Đỉnh Ký 1

Royal Tramp (1992)

90 phút
 • HD
Tân Lộc Đỉnh Ký 2

Royal Tramp 2 (1992)