Phim Hồng Kông

96 phút
 • HD
Chuyên Gia Bắt Ma

Out Of The Dark (1995)

96 phút
 • HD
Đại Nội Mật Thám

Forbidden City Cop (1996)

90 phút
 • HD
Tế Công

The Mad Monk (1993)

107 phút
 • HD
Diệp Vấn

Ip Man (2008)

87 phút
 • HD
Quái Trận Đồ

Strange Battle (2016)

100 phút
 • HD
Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Kung Fu Hustle (2004)

108 phút
 • HD
Diệp Vấn 2

Ip Man 2 (2010)

90 phút
 • HD
Xẩm Xử Quan

Justice, My Foot! (1992)

90 phút
 • HD
Tình Yêu Và Cuộc Đời

Love Is Love (1990)

120 phút
 • HD
Diệp Vấn 3

Ip Man 3 (2015)

90 phút
 • HD
Rồng Quyết Đấu

Dragon Fight (1989)

100 phút
 • HD
Chuyên Gia Xảo Quyệt

Tricky Brains (1991)

90 phút
 • HD
Vận May Mỉm Cười

When Fortune Smile (1990)

90 phút
 • HD
Anh Hùng Của Tôi

My Hero (1990)

88 phút
 • HD
Quốc Sản 007

From Beijing With Love (1994)

88 phút
 • HD
Thực Thần

The God Of Cookery (1996)

90 phút
 • HD
Tân Tinh Võ Môn

Fist Of Fury (1991)

90 phút
 • HD
Tân Tinh Võ Môn 2

Fist Of Fury 2 (1992)

90 phút
 • HD
Trường Học Uy Long 1

Fight Back To School 1 (1991)

100 phút
 • HD
Trường Học Uy Long 2

Fight Back To School 2 (1992)

90 phút
 • HD
Trường Học Uy Long 3

Fight Back To School 3 (1993)

90 phút
 • HD
Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương

Flirting Scholar (1993)

90 phút
 • HD
Phích Lịch Tiên Phong

Final Justice (1988)

90 phút
 • HD
Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

King Of Beggars (1992)

90 phút
 • HD
Trà Lầu Long Phụng

Lung Fung Restaurant (1990)

100 phút
 • HD
Sư Huynh Trúng Tà

Look Out Officer (1990)

96 phút
 • HD
Hoàng Tử Bánh Trứng

The Lucky Guy (1998)

90 phút
 • HD
Ma Cà Rồng Cuối Cùng

Blood: The Last Vampire (2009)

90 phút
 • HD
Nghiệp Làm Gái

Sara (2015)

100 phút
 • HD
Trận Chiến Ma Cà Rồng

Get Outta Here (2015)