Phim Hồng Kông

96 phút
 • HD
Nhất Lộ Hướng Tây

Due West Our Sex Journey (2012)

120 phút
 • HD
Thiên Sư Bắt Ma 3: Linh Huyễn Tiên Sinh

Mr. Vampire 3 (1987)

100 phút
 • HD
Liệt Hỏa Truyền Thuyết

The Legend of Speed (1999)

96 phút
 • HD
Thiên Sư Bắt Ma 4: Cương Thi Thúc Thúc

Mr. Vampire 4 (1988)

90 phút
 • HD
Hắc Bạch Đạo

On the Edge (2006)

86 phút
 • HD
Thiền Sư Bắt Ma 5: Cương Thi Đấu Ma Cà Rồng - Nhất My Đạo Nhân

Mr. Vampire 5 (1989)

88 phút
 • HD
Chuyên Gia Đồ Lót

La Brassiere (2001)

87 phút
 • HD
Thiền Sư Bắt Ma 6: Đặc Cảnh Diệt Ma

Mr. Vampire 6 (1990)

106 phút
 • HD
Báo Oán

The Second Coming (2010)

102 phút
 • HD
Thuật Thôi Miên

The Great Hypnotist (2014)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 1

Young and Dangerous 1 (1995)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang

Young and Dangerous 2 (1996)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 3: Chiếc Thủ Chế Thiên

Young and Dangerous 3 (1996)

96 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng

Young and Dangerous 4 (1997)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu

Young and Dangerous 5 (1998)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Giang Hồ Đại Phong Ba

Young and Dangerous: War of the Underworld (1996)

120 phút
 • HD
Đối Đầu Xích Đạo

Helios (2015)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội

Young and Dangerous Portland Steet Blues (1998)

93 phút
 • HD
Tiền Chuộc Đen

Black Ransom (2010)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam

Young and Dangerous The Prequel (1998)

100 phút
 • HD
Hình Cảnh Huynh Đệ

Buddy Cops (2016)

96 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Đại Phi Ca

Young and Dangerous The Legendary Tai Fei (1999)

100 phút
 • HD
Kế Hoạch Bí Ẩn: Sát Quyền

Kung Fu Jungle (2014)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Cửu Long Băng Thất

Young and Dangerous Goodbye Mr Cool (2001)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Là Vua

Young and Dangerous 6: Born to King (2000)

100 phút
 • HD
Trường Học Bá Vương

Future Cops (1992)

120 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Trật Tự Mới

Young and Dangerous: Reloaded (2013)

96 phút
 • HD
Hồ Ly Tinh

The Extreme Fox (2014)

90 phút
 • HD
Chí Tôn Vô Thượng - Tân Ca Truyền Kỳ

(1989)

90 phút
 • HD
Chí Tôn Vô Thượng II - Độc Bá Thiên Hạ

Casino Raiders II (1991)