Phim Kinh Dị - Ma

88 phút
 • HD
Khách Sạn Ma

The Haunted Hotel (2017)

125 phút
 • HD
Quái Vật Sương Mù

The Mist (2007)

90 phút
 • HD
Tàn Tích (Ma Cây)

The Ruins (2008)

90 phút
 • HD
Chuyến Xe Nửa Đêm

The Midnight After (2014)

102 phút
 • HD
Thiên Cơ Biến

The Twins Effect - Vampire Effect (2003)

95 phút
 • Full HD
Căn Nhà Gỗ Trong Rừng

The Cabin In The Woods (2011)

85 phút
 • HD
Thanh Trừng

The Purge (2013)

103 phút
 • HD
Sự Thanh Trừng 2: Vô Chính Phủ

The Purge: Anarchy (0)

108 phút
 • HD
Sự Thanh Trừng 3: Năm Bầu Cử

The Purge: Election Year (2016)

99 phút
 • HD
Thịt Người

Raw (2016)

98 phút
 • HD
Lưỡi Hái Tử Thần 1

Final Destination (2000)

100 phút
 • HD
Yêu Miêu Truyện

Legend of the Demon Cat (2018)

93 phút
 • HD
Lưỡi Hái Tử Thần 3

Final Destination 3 (2006)

82 phút
 • HD
Lưỡi Hái Tử Thần 4

The Final Destination (2009)

90 phút
 • HD
Kho Tàng Đẫm Máu

Warrant the Reborn (2016)

90 phút
 • HD
Lưỡi Hái Tử Thần 5

Final Destination 5 (2011)

120 phút
 • HD
Đạo Mộ Bút Ký (Bản Điện Ảnh)

Time Raiders (2016)

103 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 1

Saw (2004)

93 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 2

Saw II (2005)

95 phút
 • HD
Cô Đảo Kinh Hoàng

Mysterious Island (2011)

108 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 3

Saw III (2006)

113 phút
 • HD
Quái Vật Kinh Dị

The Thing (2011)

93 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 4

Saw IV (2007)

92 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 5

Saw V (2008)

77 phút
 • HD
Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng

Ghastly (2011)

90 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 6

Saw VI (2009)

90 phút
 • HD
Lưỡi Cưa 7

Saw 3D: The Final Chapter (2010)

95 phút
 • HD
Đến Lượt Mày

You're Next (2011)

106 phút
 • HD
Tần Số Kinh Dị

Midnight FM (2010)

100 phút
 • Full HD
Lưỡi Cưa 8: Di Sản Để Lại

Jigsaw (2017)