Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

90 phút
 • HD
Nụ Hôn Của Rồng

Kiss Of The Dragon (2001)

100 phút
Anh Hùng

Hero (2002)

109 phút
 • HD
Hoa Mộc Lan

Mulan (2014)

20 phút
 • HD
Công Thủ Đạo

Gong Shou Dao (2017)

120 phút
 • HD
Tinh Võ Anh Hùng

Fist of Legend (1994)

45 phút
 • HD
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Điện Ảnh)

Three Lifetimes Peach Blossom (2017)

99 phút
 • HD
Cô Gái Đồ Long

Kung Fu Cult Master (1993)

106 phút
 • HD
Thái Cực Truyền Nhân

Man Of Tai Chi (2013)

90 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ

The Swordsman (1990)

90 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2

Swordsman II (1992)

95 phút
 • HD
Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh

Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei Ying (2016)

100 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ 3

Swordsman III: The East Is Red (1993)

90 phút
 • HD
Thái Cực Quyền

Tai Chi Master (1993)

118 phút
 • HD
Tây Phong Liệt

Wind Blast (2010)

100 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự

Shaolin Si (The Shaolin Temple) (1982)

90 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử

Shao Lin Xiao Zi (Shaolin Temple 2: Kids From Shaolin) (1984)

100 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự 3: Nam Bắc Thiếu Lâm

Nan Bei Shao Lin (Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin) (1986)

68 phút
 • HD
Thích Khách Phong Lưu

Romantic Assassin (2017)

96 phút
 • HD
Huyết Chiến Tử Cấm Thành

The Duel (2000)

94 phút
 • HD
Long Hổ Môn

Dragon Tiger Gate (2006)

90 phút
 • HD
Hầu Tửu Quyền

Drunken Monkey (2003)

120 phút
 • HD
Huyết Chiến

Fatal Move (Duo Shuai) (2008)

91 phút
 • HD
Diệt Môn

Bad Blood (2010)

90 phút
 • HD
Ngọa Hổ Tàng Long

Crouching Tiger Hidden Dragon (2000)

87 phút
 • HD
Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin (2017)

75 phút
 • HD
Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar (2017)

94 phút
 • HD
Thái Cực Quyền

Tai Chi Zero (2012)

102 phút
 • HD
Thái Cực 2: Anh Hùng Quật Khởi

Tai Chi Hero (2012)

125 phút
 • HD
Họa Bích

The Mural (2012)

117 phút
 • HD
Tứ Đại Danh Bổ 2

The Four 2 (2013)