Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

94 phút
 • HD
Long Hổ Môn

Dragon Tiger Gate (2006)

90 phút
 • HD
Hầu Tửu Quyền

Drunken Monkey (2003)

120 phút
 • HD
Huyết Chiến

Fatal Move (Duo Shuai) (2008)

91 phút
 • HD
Diệt Môn

Bad Blood (2010)

90 phút
 • HD
Ngọa Hổ Tàng Long

Crouching Tiger Hidden Dragon (2000)

87 phút
 • HD
Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin (2017)

75 phút
 • HD
Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar (2017)

94 phút
 • HD
Thái Cực Quyền

Tai Chi Zero (2012)

102 phút
 • HD
Thái Cực 2: Anh Hùng Quật Khởi

Tai Chi Hero (2012)

125 phút
 • HD
Họa Bích

The Mural (2012)

117 phút
 • HD
Tứ Đại Danh Bổ 2

The Four 2 (2013)

120 phút
 • HD
Tứ Đại Danh Bộ 3: Trận Huyết Chiến Cuối Cùng

The Four 3: Final Battle (2014)

100 phút
 • HD
Tay Quyền Thái To Con

Muay Thai Giant (2008)

95 phút
 • HD
Thân Phận Đặc Biệt

Special ID (2013)

104 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

The Unity Of Heroes (2018)

104 phút
 • HD
Vua Kungfu

The Forbidden Kingdom (2008)

120 phút
 • HD
Kungfu Fighter

Kungfu Fighter (2013)

115 phút
 • HD
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi

True Legend (2010)

115 phút
 • HD
Kiếm Khách - Võ Hiệp

Swordsmen (2011)

107 phút
 • HD
Diệp Vấn

Ip Man (2008)

100 phút
 • HD
Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Kung Fu Hustle (2004)

108 phút
 • HD
Diệp Vấn 2

Ip Man 2 (2010)

120 phút
 • HD
Diệp Vấn 3

Ip Man 3 (2015)

110 phút
 • HD
Người Bảo Vệ

The Protector - Tom Yum Goong (2005)

105 phút
 • HD
Truy Tìm Tượng Phật 1

Ong Bak 1: The Thai Warrior (2003)

98 phút
 • HD
Truy Tìm Tượng Phật 2

Ong Bak 2 (2008)

98 phút
 • HD
Truy Tìm Tượng Phật 3

Ong Bak 3 (2010)

105 phút
 • HD
Người Bảo Vệ 2

The Protector 2: Tom Yum Goong (2013)

90 phút
 • HD
Huyết Chiến Tam Giác Vàng

Killer LiMo (2017)

74 phút
 • HD
Cao Thủ Sa Mạc

Da Mo Gu Xia (2017)