Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Khi Auna Rue chuyển đến một trường diễn xuất mới có uy tín, cô gặp phải một linh hồn độc ác sau khi tham gia một thử thách lan truyền.

Bình luận trên website