0 0
Tám Một Phần Hai - 8½ (Eight and a Half) (1963) Tám Một Phần Hai - 8½ (Eight and a Half) (1963)

Tám Một Phần Hai

8½ (Eight and a Half) (1963)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Trong “8 ½,” có đến bốn thế giới khác nhau cùng tồn tại: thế giới thực tại, thế giới hồi ức, thế giới tưởng tượng, thế giới giấc mơ. Điều đáng nói là, bằng các cú cắt dựng đột ngột từ trạng thái nọ sang trạng thái kia của nhân vật Fellini đã trộn lẫn đến mức xóa nhòa ranh giới giữa các thế giới ấy...

Bình luận trên website