0 0
Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta - The Love By Hypnotic (2019) Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta - The Love By Hypnotic (2019)

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta

The Love By Hypnotic (2019)

IMDb N/A

Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta chuyển thể từ truyện "Vương Gia! Không Nên A! - Prince, Don't Do This!". Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Bình luận trên website