Phim Hồng Kông

106 phút
 • HD
Thiên La Địa Võng

Manhunt (2017)

90 phút
 • HD
Tiếng Chuông Tử Thần

A Dream Ring (2016)

100 phút
 • HD
Luôn Có Anh Bên Đời

The Road Less Traveled (2010)

87 phút
 • HD
Bạn Gái Người Máy

Igirls (2016)

100 phút
 • HD
Trung Hoa Anh Hùng

A Man Called Hero (1999)

102 phút
 • HD
Mất Ngủ

The Sleep Curse (2017)

94 phút
 • HD
Đặc Cảnh Đồ Long

Tiger Cage (1988)

94 phút
 • HD
Mượn Mắt

Through The Eye (2017)

96 phút
 • HD
Đặc Cảnh Đồ Long 2

Tiger Cage 2 (1990)

90 phút
 • HD
Cuộc Chiến Chống Web Đen

Yellow War (0)

120 phút
 • HD
Thiết Hầu Tử

Iron Monkey (1993)

100 phút
 • HD
Chốn Ngục Tù

With Prisoners (2017)

90 phút
 • HD
Thiết Hầu 2

Iron Mokey 2 (1996)

100 phút
 • HD
Cô Bạn Gái Kỳ Quặc

A Nail Clipper Romance (2017)

88 phút
 • HD
Ngòi Nổ

Flash Point (2007)

119 phút
 • HD
Sóng Dữ

Shock Wave (2017)

125 phút
 • HD
Xé Gió

To The Fore (2015)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 1

Once Upon A Time In China (1991)

103 phút
 • HD
Kim Kê SSS

Golden Chickensss (2014)

90 phút
 • HD
Tình Điên Đại Thánh

A Chinese Tall Story (2005)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon A Time In China 2 (1992)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon A Time In China 3 (1993)

87 phút
 • HD
Lam Huyết Nhân

The Wesleys Mysterious File (2002)

120 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon A Time In China 4 (1994)

88 phút
 • HD
Kế Hoạch Liều Lĩnh

Foolish Plan (2016)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 5

Once Upon A Time In China 5 (1994)

90 phút
 • HD
Thiên Lượng Chi Tiền

One Night Only (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư

Once Upon A Time In China And America (1997)

100 phút
 • HD
Lương Duyên Tiền Định

Already Tomorrow in Hong Kong (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công

Last Hero In China (1993)