Phim Hình Sự - Chiến Tranh

131 phút
 • HD
Chuyến Tàu Định Mệnh 2

The Crossing 2 (2015)

92 phút
 • HD
Cưỡng Đoạt 2

Taken 2 (2012)

109 phút
 • Full HD
Cưỡng Đoạt 3: Dứt Điểm

Taken 3 (2014)

111 phút
 • HD
Ngày Đen Tối

A Hard Day (2014)

120 phút
 • HD
Truy Đuổi

Montage (2013)

122 phút
 • HD
Tội Ác

Broken (2014)

110 phút
 • HD
Lửa Ngút Trời

Sky On Fire (2016)

90 phút
 • HD
Hắc Bạch Đạo

On the Edge (2006)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 1

Young and Dangerous 1 (1995)

120 phút
 • HD
Phi Vụ Thế Kỷ

Now You See Me (2013)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang

Young and Dangerous 2 (1996)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 3: Chiếc Thủ Chế Thiên

Young and Dangerous 3 (1996)

96 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng

Young and Dangerous 4 (1997)

90 phút
 • HD
Ông Trùm

Master (2017)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu

Young and Dangerous 5 (1998)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Giang Hồ Đại Phong Ba

Young and Dangerous: War of the Underworld (1996)

90 phút
 • HD
Cộng Sự Bất Đắc Dĩ

Confidential Assignment (2017)

90 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Thập Tam Muội

Young and Dangerous Portland Steet Blues (1998)

93 phút
 • HD
Tiền Chuộc Đen

Black Ransom (2010)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam

Young and Dangerous The Prequel (1998)

105 phút
 • HD
Thất Phu Chi Chiến

An Inaccurate Memoir (2012)

96 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Đại Phi Ca

Young and Dangerous The Legendary Tai Fei (1999)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Cửu Long Băng Thất

Young and Dangerous: Goodbye Mr. Cool (2001)

100 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Là Vua

Young and Dangerous 6: Born to King (2000)

120 phút
 • HD
Người Trong Giang Hồ: Trật Tự Mới

Young and Dangerous: Reloaded (2013)

115 phút
 • HD
Biệt Đội Tiêm Kích

R2b Return To Base - Soar Into The Sun (2012)

123 phút
 • HD
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2

Mission Impossible II (2000)

126 phút
 • HD
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 3

Mission Impossible III (2006)

133 phút
 • HD
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma

Mission Impossible: Ghost Protocol (2011)

90 phút
 • HD
Súng Thần

Double Tap (2000)