Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

125 phút
 • HD
Đảo Lửa

Island Of Fire (1990)

Tập 24 VietSub
Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ

The Birth of The Drama King (2019)

Tập 8 VietSub
Đấu Phá Thương Khung

(2019)

Tập 56 VietSub Full
Cửu Châu Phiêu Miểu Lục

Novoland: Eagle Flag (2019)

108 phút
 • HD
Huyền Thoại Đấm Bốc

We Are Legends (2019)

Tập 48 VietSub Full
Trường An 12 Canh Giờ

The Longest Day in Chang'an (2019)

Tập 50 VietSub
Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh

The Untamed (2019)

108 phút
 • HD
Kẻ Thắng Người Thua

Winners and Sinners (1983)

90 phút
 • HD
Rồng Trung Hoa

China Dragon (1995)

90 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tiểu Tử 2

Shaolin Popey II: Messy Temple (1994)

87 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tiểu Tử

Shaolin Popey (1994)

Tập 31 VietSub
Đại Tống Thiếu Niên Chí

Young Blood (2019)

Tập 56 VietSub
Thính Tuyết Lâu 

Listening Snow Tower (2019)

91 phút
 • HD
Wendy Wu: Công Chúa Chiến Binh

Wendy Wu: Homecoming Warrior (2006)

Tập 46 VietSub
Phong Thần Diễn Nghĩa

Investiture of the Gods (2019)

91 phút
 • HD
Mắt Rồng

Dragon Eyes (2012)

Tập 22 VietSub
Thời Đại Haechi 

Haechi  (2019)

92 phút
 • Full HD
Kẻ Vượt Ngục

Jailbreak (2017)

Tập 36 VietSub Full
Đại Tống Bắc Đẩu Tư 

Da Song Bei Wei Department (2019)

Tập 50 VietSub Full
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre (2019)

Tập 55 VietSub Full
Chiêu Diêu 

The Legend (2019)

101 phút
 • HD
Tay Đấm Máu

Bayoneta (2018)

94 phút
 • HD
Chiến Binh Huyền Thoại

Savage Dog (2017)

96 phút
 • HD
Bộ Ba Vệ Sĩ

Triple Threat (2019)

2016
 • HD
Chiến Binh Báo Thù

Fight Valley (2016)

105 phút
 • HD
Phong Ngữ Chú

The Wind Guardians (2018)

Tập 40 VietSub Full
Lục Phiến Môn

The Legend of Liu Shan Men (2016)

85 phút
 • HD
Bảy Viên Ngọc Rồng: Tiến Hóa

Dragonball: Evolution (2009)

108 phút
 • HD
Đại Chiến Âm Dương

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019)

94 phút
 • HD
Nhỏ Mà Có Võ

Underdog Kids (2015)